'Kurskonseptet er utrolig smart. Læring, øving og veiledning hånd-i-hånd'

Margrete Eiken, Quality manager, NOAH AS

Lyst å få større gjennomslagskraft og posisjonere deg bedre? 

Smart læring. Smarte grep. For smarte kvinner.

 • 6 ukers, tidseffektivt kurs, designet for travle kvinnelige ledere og talenter
 • Testede og nyttige metoder innen selvledelse, kommunikasjon, samhandling, og endringsledelse
 • Fleksibelt, nettbasert, korte videoøkter
 • Personlig coaching/support hver uke 

"Videoene i programmet er virkelig bra og inspirerende. Efwa forteller på enkel måte, og det er mye forskningsbasert informasjon, som fester seg godt i hodet. Metodene er lette å bruke og har forbedret kommunikasjon og trivsel. Oppsummert er programmet givende. Jeg er fornøyd og vil lære mer."

Akvile Mockiene, leder Order and Delivery Department, JOTRON

"Selv som erfaren prosjekt- og endringsleder, har jeg lært nye, verdifulle metoder jeg kan bruke umiddelbart i en hektisk hverdag. Dette er vel verdt både tid og innsats, fullt mulig å få inn i en presset hverdag og anbefales sterkt!"

Linda Berglund, Document manager, PHARMAQ

"Efwa er profesjonell og dyktig på det hun gjør. Jeg har benyttet henne som støtte i eget arbeid, og for å utvikle andre ledere i flere år. Hun hjelper den enkelte å sette seg mål, bidrar til selvinnsikt og selvledelse, og gir relevante, praktiske verktøy som aksellererer utvikling og resultater😊"

Toril Roberg, Process manager, NOAH AS

Dette blir du bedre på hver uke:

1. KOMMUNIKASJON

HVA: Du lærer raskt én enkel og nyttig metode hver uke for å kommunisere bedre. Bruk metoden rett inn i dine egne jobbsituasjoner for å styrke: samhandling, relasjoner, møte-effektivitet, engasjement og motivasjon. HVORDAN: 5-10 min, motiverende leksjon (video eller les pdf) + øvelse.

2. LEDE ENDRINGER

HVA: Steg-for-steg lærer du en strukturert måte å drive endringer fra A --> B. Du øver på, og implementerer, ett enkelt endringssteg hver uke (basert på Kotter) i din egen endringscase. HVORDAN: Kort, motiverende videoleksjon (5-10 min) med øvelse etterpå. Ukens coaching hjelper deg gjennomføre.

3. POSISJONERING

HVA: Hver uke får du gode, smarte tips på hva du kan si og gjøre - og IKKE si og gjøre, for å posisjonere deg bedre. HVORDAN: Du får korte tekster, spørsmål, og øvelser å jobbe med. I coachingøkten hver uke får du hjelp til å utfordre deg og utvikles til den beste versjonen av deg selv og nå dine mål. Dette er prikken over i.

Uke for uke i mer detalj:

Du finner svar på HVORFOR endringen skal skje. Forankrer. Løfter kvaliteten på diskusjoner og beslutninger. Minsker misforståelser, frustrasjon og omkamper. Kommuniserer steg-for-steg så folk blir med (basert på Kotter, Hansen, Retorikk BI m.fl.):

1_ STYRKE FUNDAMENTET

- Få folk med! Forstå de 3 viktigste menneskelige driverne som enten skaper frustrasjon eller motivasjon.

Finn fundamentet og forankre endringen for eksempel i strategisk retning og finn ordentlig ut av hvorfor for endringen haster og gir mening. Det gir mye kraft.

- Ukens STEP UP kommunikasjonstips som posisjonerer og styrker gjennomslagskraft.

2_SAMKJØR FORSTÅELSEN

- Samkjør forståelsen! '6 eller 9'-metoden hjelper deg redusere misforståelser og konflikter. 

- Samkjør prosjektteamet og sikre at dere trekker i samme retning. Rydd vekk interessekonflikter. Bli enig om hvorfor og hvordan endringen skal skje.

- Ukens STEP UP kommunikasjonstips som posisjonerer og styrker gjennomslagskraft.

3_LEDE & INSPIRERE

- Styrk gjennomslagskraften! Lær en enkel metode for å kommunisere så folk forstår hvorfor prosjektet /endringen haster og gir mening.

- Lag en kommunikasjonsplan. Samkjør hvem, hvordan, og når dere skal kommunisere. En viktig fase det ofte slurves med.

- Ukens STEP UP kommunikasjonstips som posisjonerer og styrker gjennomslagskraft.

PROSJEKT & MATRISE FERDIGHETER

Mye av dagens verdiskaping skjer i prosjektform og ofte i matriseorganisasjoner. Disse spesifikke metodene og ferdighetene hjelper deg løfte kvaliteten på problemløsning, diskusjoner, beslutninger, og mellommenneskelige situasjoner. Posisjonere deg. Få gjennomslag. Få folk med - og bedre resultater.

4_FJERNE HINDRE

- Lær 'Snu-tanker-metoden' som hjelper deg (og andre) snu frustrasjon til konstruktive tanker og fjerne begrensende holdninger.

- Forutse og identifiser hindre på veien og planlegg hvordan fjerne/redusere disse. 

- Ukens STEP UP kommunikasjonstips som posisjonerer og styrker gjennomslagskraft.

5_MOMENTUM & FEEDBACK

- Lær å styrke indre motivasjon og gi gode tilbakemeldinger.

Styrk fremdrift og evnen å gjennomføre! Feire seire, utvid, inkludere, og gjenta formålet.

- Ukens STEP UP kommunikasjonstips som posisjonerer og styrker gjennomslagskraft.

6_ FORANKRE

- Lær 3B, en metode som hjelper deg løfte kvaliteten på diskusjoner, samhandling, få alle med, og forankre beslutninger.

- Forankre endringen! Identifisere kritisk adferdsendring, prosesser, og nøkkelpersoner..

- Ukens STEP UP kommunikasjonstips som posisjonerer og styrker gjennomslagskraft.

Lær '6 eller 9'-metoden

Varsågod! Her får du en smaksprøve på én av kommunikasjonsmetodene som inngår i programmet. 

 • I programmet får deltakerne alltid en kort øvelse etterpå for å implementere det de har lært.
 • Klar for å lære deg bli en bedre lytter, få bedre dialog, og mindre misforståelser? Se videoen!
 

HVA INNGÅR?

 • MODULER: 6 moduler - én per uke med videoleksjoner og øvelser
 • ØVELSER: Korte øvelser etter hver leksjon (bruk alt rett inn i egen hverdag)
 • SUPPORT: Mye coaching (60 min/uke) 
 • BIBLIOTEK: Videoleksjoner og pdf'er tilgjengelige i 12 måneder for repetisjon
 • TIDS & KOSTNADSEFFEKTIVT:
  12.800,-/deltaker, 100% fornøydgaranti (forutsetter full deltakelse)

Hans Å. Skumlien, HR-sjef NOAH AS

"Det har gjort lederne godt å være med i ‘Få folk med!’ De ser i større grad verdien av å involvere og få innspill fra andre. De viser større tydelighet og trygghet. De har fått konkrete verktøy som gjør at de raskt kan tenke alternative fremgangsmåter. Opplegget er bra; det er praktisk orientert og tilpasset den hverdagen man står i"

100% FORNØYDGARANTI*

* Forutsetter gjennomføring av programmet.

'Kurskonseptet er utrolig smart. Læring, øving og veiledning hånd-i-hånd' 

Margrete Eiken, Quality manager, NOAH

Close

50% fullført

Vi kontakter deg omgående om Rx6 'Få folk med!' programmet

Fyll ut og send inn: