SLOW CHANGE metoden
Fra A --> B med akselererende kraft 

Går det å unngå de største humpene, hindringene, og motstand mot endringer? Ja. Ved å 'slow down to speed up' - da får du folk med. Se for deg at du

 • Bevisst og metodisk øker endringsviljen og mobiliserer innsats.
 • At folk blir engasjerte, finner løsninger, og gjennomfører fordi de vil.
 • At du til og med akselererer gjennomføringen.

Det kan du få til. Lær deg denne systematiske metoden én gang for alle så vet du HVA du skal gjøre, NÅR, og HVORDAN for å lykkes.

Du øver på eget endringscase i dette 6-ukers online/hybrid kurset. Personlig veiledning hver uke. Det hjelper deg å gjennomføre og lære. 

SLOW CHANGE: Reduserer risiko. Styrker engasjement og samhandling. Akselererer gjennomføring. 

 

 
Mer info: 47 25 22 64

"Dette har vært et fantastisk lærerikt kurs som er lett å passe inn i en ellers travel hverdag. Sitter igjen med mye ny kunnskap jeg fikk brukt rett inn i min hverdag. Kan anbefale leder på alle nivåer å ta dette kurset."

Frode Andersen, Manager Rack & Config. Operation Division, JOTRON

"Dette kurset traff meg spot-on i en hverdag med mye endringer, behov for å finne løsninger, og få folk med. Jeg har lært enkle, effektive verktøy som gir meg og andre en bedre hverdag. Dette er noe alle ledere trenger"

- Jon A. Holmberg, Strategic Logistics Manager, NOAH

"Veldig bra at det er nettbasert. Man kan velge tiden selv, blir ikke trukket ut fra jobben, og kan lære i fred og ro. Videoene er informative, personlige, lettfattelige, og motiverende"

Even Skistad, Lagerleder, NORGIPS

"Selv som erfaren prosjekt- og endringsleder, har jeg lært nye, verdifulle metoder jeg kan bruke umiddelbart i en hektisk hverdag. Dette er vel verdt både tid og innsats, fullt mulig å få inn i en presset hverdag og anbefales sterkt!"

Linda Berglund, Document manager, PHARMAQ

"Opplegget fungerte mye bedre enn jeg fryktet. En skeptiker er omvendt til ambassadør. Fleksibelt. Mye bra informasjon. Nyttig med coaching. Et meget godt opplegg😊 "

Terje Ulltang, Teknisk sjef, NOAH

"“The 3C-method (one of the methods) is a simple structure that works incredibly well. We’ve climbed a huge mountain and are soon standing at the top!”. "

Anders Haraldsen, Supply Chain Planner

6-UKERS PROGRAM eller LYNKURS

 • FLEKSIBELT: On-line, tilgjengelig 24/7 i 6 måneder.
 • KORTE VIDEOLEKSJONER: Motiverende og nettbaserte (5-15 min). Les mer under.
 • EGENINNSATS: Tiden du investerer får du garantert igjen. Beregn 1-2 timer/uke i ca 6 uker (leksjoner, øvelser, og coaching). Ta kurset raskere/saktere ved behov.
 • PRAKTISK: Bruk det du lærer på ditt prosjekt.
 • SUPPORT: 60 min personlig coaching og support med Efwa Hagström hver uke (verdi 12.000,-) + innledende samtale for å avklare ditt case og hvordan opplegget fungerer - så du fullfører og lykkes med ditt prosjekt.
 • 24.900,- 100 % FORNØYDGARANTI

100% FORNØYDGARANTI*

* Forutsetter gjennomføring av programmet

SLOW CHANGE er basert på forskning og prinsippet 'slow down to speed up'.

Lær steg og kommunikasjonsmetoder som løfter kvaliteten på diskusjoner og beslutninger. Forankrer. Minsker misforståelser, frustrasjon og omkamper. Kommunisere steg-for-steg (basert på Kotters åtte steg) så folk blir med:

1_ STYRKE FUNDAMENTET

- Få folk med! Forstå de 3 viktigste menneskelige driverne som enten skaper frustrasjon eller motivasjon.

Finn fundamentet og forankre endringen for eksempel i strategisk retning og finn ordentlig ut av hvorfor for endringen haster og gir mening. Det gir mye kraft.

2_SAMKJØR FORSTÅELSEN

- Samkjør forståelsen! '6 eller 9'-metoden hjelper deg redusere misforståelser og konflikter. 

- Samkjør prosjektteamet og sikre at dere trekker i samme retning. Rydd vekk interessekonflikter. Bli enig om hvorfor og hvordan endringen skal skje.

3_LEDE & INSPIRERE

- Styrk gjennomslagskraften! Lær en enkel metode for å kommunisere så folk forstår hvorfor prosjektet/endringen haster og gir mening også for dem.

- Lag en kommunikasjonsplan. Samkjør hvem, hvordan, og når dere skal kommunisere. En viktig fase det ofte slurves med.

"Det har gjort lederne godt å være med i programmet 'Slow Change - Få folk med’ Vi merker endring i adferd - større tydelighet og trygghet, og opplever at lederne i større grad ser verdien av å diskutere og få innspill fra andre. De har fått konkrete verktøy å henge utfordringene sine på som gjør at de raskt kan tenke alternative fremgangsmåter. Opplegget er bra; det er praktisk orientert og tilpasset den hverdagen man står i"

Hans Å. Skumlien
HR-sjef NOAH

"Kurskonseptet er utrolig smart. Læring, øving og veiledning 'hånd i hånd'. Bra at programmet går over litt tid. Jeg satte stor pris på personlig veiledning. Efwa gir motivasjon til å prøve nye ting. Lærte også mer om meg selv gjennom metodene og hvordan jeg kan endre litt på min måte å jobbe på. "

Margrete Eiken
Quality Manager, NOAH

4_FJERNE HINDRE

- Lær 'Snu-tanker-metoden' som hjelper deg (og andre) snu frustrasjon til konstruktive tanker og fjerne begrensende holdninger.

- Forutse og identifiser hindre på veien og planlegg hvordan fjerne/redusere disse. 

5_MOMENTUM & FEEDBACK

- Lær å styrke indre motivasjon og gi gode tilbakemeldinger.

Styrk gjennomføringsevnen! Feire seire, utvid, inkludere, og gjenta hovedbudskapet.

6_ FORANKRE

- Lær 3B, en metode som hjelper deg løfte kvaliteten på diskusjoner, samhandling, få alle med, og forankre beslutninger.

- Forankre endringen! Identifisere kritisk adferdsendring, prosesser, og nøkkelpersoner..

Lær 6 eller 9-metoden

Varsågod! En smaksprøve på én av kommunikasjonsmetodene i programmet. 

 • Det er stor kraft i å stille spørsmål. Bruk 6 eller 9- metoden for å utvide din og andres forståelse for å øke kritisk tenking, utfordre autopilottenking - og bidra til et problemløsende mindset.
 • Bruk metoden til å ta bedre beslutninger, samkjøre interesser og redusere motstand til endringer.
 

LØNNER DET SEG?

Sammenliknet med kostnader for forsinkelser og budsjettoverskridelser (2 av 3 prosjekter når ikke tiltenkte mål) er det en liten, smart, investering å løfte lederes ferdigheter i endringsledelse. 

 • 'Få folk med' er en forholdsvis liten investering (tids- og kostnadseffektivt) og kunnskapene kan brukes i videre prosjekter
 • 85% av kurset er nettbasert. Det gir fleksibilitet, tilgjengelighet, og trekker ikke lederen vekk fra jobb
 • Videoleksjoner og pdf'er er tilgjengelige i rundt 6 måneder (etter avtale) for repetisjon og hjelp med nye prosjekter
 • Deltakerne implementerer kunnskapene direkte i egne prosjekter/oppgaver og styrker kommunikasjons- og gjennomføringsevnen med én gang

Du utvikler deg og unngår slitsomme omkamper 

Innsikt fra en deltaker:
"Det hender at
 vi forstår at et ønske ikke er teknisk forsvarlig men forretningsenheten insisterer. Noen ganger kan fronten bli så steil at de får viljen sin. Så oppdager de at løsningen fungerer dårlig, og vi må inn å endre.

Det er en tidkrevende og dyr måte å drive endringsledelse på. Vi ønsker jo aller helst å komme til en god løsning med én gang.

I sånne situasjoner ser jeg at ‘6 eller 9-metoden’ burde ha vært brukt. Vi burde ha brukt mer tid på stakeholders. Hatt flere samtaler og stilt bedre spørsmål.» 

100% FORNØYDGARANTI*

* Forutsetter gjennomføring av programmet

Close

50% fullført

Vi kontakter deg omgående om Slow Change programmet

Fyll ut og send inn: