Når omstilling og innovasjon er alfa og omega 

MENNESKELIG TEFT og MOT - to nødvendige ferdigheter for å lede team og endringer skikkelig godt

Når du vet HVA du skal si og gjøre, NÅR, og HVORDAN for å få stakeholders med og mobilisere innsats. Det gir mot, resultater - og nåtidens mest effektive mindset, ferdigheter, og lederstil.

Emosjonell intelligens og softs skills booster ditt lederskap

 

"Dette har vært et fantastisk lærerikt kurs som er lett å passe inn i en ellers travel hverdag. Sitter igjen med mye ny kunnskap jeg fikk brukt rett inn i min hverdag. Kan anbefale leder på alle nivåer å ta dette kurset."

Frode Andersen, Manager Rack & Config. Operation Division, JOTRON

"Dette kurset traff meg spot-on i en hverdag med mye endringer, behov for å finne løsninger, og få folk med. Jeg har lært enkle, effektive verktøy som gir meg og andre en bedre hverdag. Dette er noe alle ledere trenger"

- Jon A. Holmberg, Strategic Logistics Manager, NOAH

"Veldig bra at det er nettbasert. Man kan velge tiden selv, blir ikke trukket ut fra jobben, og kan lære i fred og ro. Videoene er informative, personlige, lettfattelige, og motiverende"

Even Skistad, Lagerleder, NORGIPS

"Selv som erfaren prosjekt- og endringsleder, har jeg lært nye, verdifulle metoder jeg kan bruke umiddelbart i en hektisk hverdag. Dette er vel verdt både tid og innsats, fullt mulig å få inn i en presset hverdag og anbefales sterkt!"

Linda Berglund, Document manager, PHARMAQ

"Opplegget fungerte mye bedre enn jeg fryktet. En skeptiker er omvendt til ambassadør. Fleksibelt. Mye bra informasjon. Nyttig med coaching. Et meget godt opplegg😊 "

Terje Ulltang, Teknisk sjef, NOAH

"“The 3C-method (one of the communication-methods) is a simple structure that works incredibly well. We’ve climbed a huge mountain and are soon standing at the top!”. "

Anders Haraldsen, Supply Chain Planner

"«Kurskonseptet er utrolig smart. Læring, øving og veiledning «hånd i hånd»"

Margrete Eiken, Quality manager, NOAH Solutions AS

'FÅ FOLK MED - lederstilen som gir resultater'

I dette inspirerende og fleksible 6-ukers programmet får du en personlig trener, korte videoleksjoner, og øver på din egen endringscase. Da lærer du mye og veldig effektivt. Samtidig booster du din lederstil for å lede både team og endringer på en måte som henter frem den smarteste tenkingen og beste adferden i alle. Lær grunnleggende neuroscience, menneskelige mekanismer og motivasjonsdrivere. Lær 6 endringssteg og 6 kommunikasjons-metoder. Forstå når det lønner seg å saktne farten for å samkjøre og mobilisere innsats - slow down to speed up. Løft kvaliteten på diskusjoner og beslutninger. Forankre endring. Minske misforståelser, frustrasjon og omkamper. Øk 'people speed'. Kommunisere så stakeholders og folk blir med:

UKE 1:
Forstå de 3 viktigste og grunnleggende menneskelige driverne som enten skaper frustrasjon eller motivasjon.

Finn fundamentet og forankre endringen for eksempel i strategisk retning og finn ordentlig ut av hvorfor for endringen haster og gir mening. Det gir mye kraft.

UKE 2:
- Samkjør forståelsen! 
'6 eller 9'-metoden hjelper deg utvide forståelsen, øke emosjonell intelligens, og redusere misforståelser og konflikter. 

- Samkjør prosjektteamet og sikre at dere trekker i samme retning. Rydd vekk interessekonflikter. Bli enig om hvorfor og hvordan endringen skal skje.

UKE 3:
- Styrk gjennomslagskraften!
Lær en inspirerende metode for å kommunisere så folk forstår hvorfor prosjektet/endringen haster og gir mening også for dem.

- Lag en kommunikasjonsplan i 7 steg. Samkjør hvem, hvordan, og når dere skal kommunisere. En viktig fase det ofte slurves med.

"Det har gjort lederne godt å være med i programmet 'Få folk med’. Vi merker endring i adferd - større tydelighet og trygghet, og opplever at lederne i større grad ser verdien av å diskutere og få innspill fra andre. De har fått konkrete verktøy å henge utfordringene sine på som gjør at de raskt kan tenke alternative fremgangsmåter. Opplegget er bra; det er praktisk orientert og tilpasset den hverdagen man står i"

Hans Å. Skumlien
HR-sjef NOAH

"Kurskonseptet er utrolig smart. Læring, øving og veiledning 'hånd i hånd'. Bra at programmet går over litt tid. Jeg satte stor pris på personlig veiledning. Efwa gir motivasjon til å prøve nye ting. Lærte også mer om meg selv gjennom metodene og hvordan jeg kan endre litt på min måte å jobbe på. "

Margrete Eiken
Quality Manager, NOAH

UKE 4:
- Lær 'Snu-tanker-metoden'
 som hjelper deg snu frustrasjon til konstruktive tanker, påvirke andre, og utfordre holdninger.

- Forutse og identifiser hindre på veien og planlegg hvordan fjerne/redusere disse. 

UKE 5:
- Lær å styrke indre motivasjon og gi andre gode, konstruktive tilbakemeldinger som gjør at andre vokser.

Styrk gjennomførings-evnen! Feire små seire, inkludere flere, gjenta hovedbudskapet, og hold stakeholders momentum oppe.

UKE 6:
-
 Lær 3B, en møtemetode som hjelper deg løfte kvaliteten på diskusjoner, samhandling, få alle med, og forankre beslutninger.

- Forankre endringen! Identifisere kritisk adferdsendring, prosesser, og nøkkelpersoner som sikrer at endringen forankres.

PRAKTISK INFO

 • 24/7: On-line, tilgjengelig 24/7 i 6 måneder.
 • KORTE VIDEOØKTER: Motiverende og nettbaserte (5-15 min). 
 • EGENINNSATS: Tiden du investerer får du garantert igjen. Beregn 1-2 timer/uke i ca 6 uker (leksjoner, øvelser, og coaching). Ta programmet raskere/saktere ved behov.
 • LEARNING-BY-DOING: Bruk og øv på det du lærer rett inn i ditt endringsprosjekt.
 • PERSONLIG TRENER: 60 min personlig coaching og support med din personlige trener hver uke + innledende samtale for å avklare ditt case og hvordan opplegget fungerer - så du fullfører og lykkes med ditt prosjekt og utvikler deg som leder.
 • PRIS: 24.900,- med 100 % FORNØYDGARANTI ved gjennomført program.

6 eller 9-metoden

Varsågod! En smaksprøve på én av kommunikasjonsmetodene i programmet. Det er stor kraft i å stille gode spørsmål til rett tid.

 • Bruk 6 eller 9- metoden for å utvide forståelse, øke kritisk tenking, utfordre autopilottenking - og fostre et problemløsende mindset.
 • Bruk metoden for å ta bedre beslutninger, samkjøre interesser og redusere motstand til endringer.
 

LØNNER DET SEG?

Sammenliknet med kostnader for forsinkelser og budsjettoverskridelser (ca 50% av prosjekter når ikke tiltenkte mål) er det en liten, smart, investering å løfte lederes ferdigheter i team- og endringsledelse for å takle omstilling i 2021 og styrke konkurransekraft. 

 • 'Få folk med' er tids- og kostnadseffektivt og gir  nåtidens mest effektive mindset, ferdigheter, og lederstil.
 • 80 % er nettbasert - det gir fleksibilitet, tilgjengelighet, og trekker ikke lederen vekk fra jobb.
 • Programmet er tilgjengelig i 6 måneder for repetisjon og hjelp med nye prosjekter.
 • Deltakerne implementerer kunnskapene direkte i egne prosjekter og booster sin lederstil, kommunikasjons- og gjennomføringsevne.

Ja, det lønner seg. Ruste deg for et spennende år!

Unngå omkamper 

"Det hender at vi forstår at et ønske ikke er teknisk forsvarlig men forretningsenheten insisterer. Noen ganger kan fronten bli så steil at de får viljen sin. Så oppdager de at løsningen fungerer dårlig, og vi må inn å endre.

Det er en tidkrevende og dyr måte å drive endringsledelse på. Vi ønsker jo aller helst å komme til en god løsning med én gang.

I sånne situasjoner ser jeg at ‘6 eller 9-metoden’ burde ha vært brukt. Vi burde ha brukt mer tid på stakeholders. Hatt flere samtaler og stilt bedre spørsmål.»
- Innsikt fra deltaker

FOR DEG SOM LIKER FORSKNING

Å håndtere den menneskelige siden av endring- og prosjektledelse er én av de viktigste måtene for å redusere risiko og kostnader. Å få folk med øker sannsynligheten for å nå ønskede mål x 6 (Prosci, 2017). Men, kun 7% av virksomheter er 'Project Champions' (når 80% av sine prosjektmål).

 • Dårlig kommunikasjon sløser 10% av investeringer i prosjekter (PMI, 2017). Risikoen øker med størrelsen på prosjektet. 
 • 17% av IT-prosjekter truer til og med virksomhetens overlevelse.
 • Kun 42% av prosjekter er strategisk samkjørte, og 44% av strategiske initiativer mislykkes (PMI, 2017).
 • 74% av årsakene til at prosjekter mislykkes er diffuse mål og dårlig kommunikasjon (PMI, 2017). 
 • 75% mangler tillit til å lykkes med prosjektet grunnet diffuse mål, 'out-of-sync stakeholders', og dobbeltarbeid (McKinsey, 2017).

Er det verdt å redusere risikoen for å mislykkes?    

Risikoen for å mislykkes kan reduseres kraftig ved å hjelpe ledere utvikle sine ferdigheter i målavklaring og kommunikasjon. Prosjektleder 'Champions' prioriterer helt klart utvikling av lederferdigheter (76% mot 16% av 'Underperformers').

100% FORNØYDGARANTI*

Ta kontakt hvis du er klar for å booste ditt lederskap med nåtidens mest effektive mindset, ferdigheter, og lederstil. (*forutsetter gjennomføring av programmet).

Close

50% fullført

Vi kontakter deg omgående om Slow Change programmet

Fyll ut og send inn: