Om

Efwa Hagström, MSc Moderne organisasjoner, Uni of Liverpool (2016) driver Lederhjelpen.

Hei!
Med digitalisering, økt tempo, mye endring, og +10 år som hands-on ledercoach- og trener på tvers av bransjer - er det tydelig at ledere trenger annerledes, mer effektiv hjelp enn dagskurs for å lykkes lettere og raskere med utfordringer.

Derfor startet jeg Lederhjelpen.no og tilbyr ledertrening som er:
1. Interaktiv med mye personlig support, 2. Mobilvennlig og nettbasert, og 3. Hands-on med korte treningsøkter.

Mange er dyktige på fag og har ikke lært seg kunsten å lede og mobilisere mennesker - som er viktigere enn teknologi for å lykkes med digitalisering i følge Deloitt Insight (2016).

Min er erfaring er at utfordringer ofte oppstår når medarbeidere og ledere ikke har nok trening eller ferdigheter i 'soft skills' (som endringsledelse, kommunikasjon, og samhandling). 

Det vil jeg endre på ved å tilby ledere hands-on, effektiv, inspirerende trening.

I over 10 år har jeg hjulpet mer enn tusen ledere og team løse utfordringer lettere og raskere, fasilitere endringsprosesser, løse opp stive fronter, få 'vi' til 'oss', og snu frustrerende situasjoner til  god kommunikasjon, samhandling og engasjement. Hands-on, praktisk hjelp med gode resultater.

Fokus er på enkle og effektive grep som med forbausende liten innsats gir stor effekt.

Jeg er opprinnelig svensk, har jobbet 10 år i Tyskland og Belgia, og har bodd 18 år i Norge.
Jobber der hvor kunden trenger meg - over hele verden.

Du er alltid velkommen å ta kontakt!
Beste hilsen, Efwa Hagström

47 25 22 64

Linkedin

Facebook

Close

Motta 3 videoer i din innboks.

Lær 3 enkle ledermetoder og få med dine folk. Lettere. Raskere. Gøyere.