Klikk her DISMISS MESSAGE

Hvordan utvikle ledere tids- og kostnadseffektivt og fostre en samhandlende, endringsrask bedriftskultur?

WEBINAR for HR-ledere fre 23.mars kl 12.00-12.45

Du får mye verdifullt innhold: lynkurs i endringsledelse og inspirasjon til hvordan du kan utvikle ledere. Du kan stille spørsmål. Velkommen!

Hvordan utvikle ledere tids- og kostnadseffektivt og fostre en samhandlende, endringsrask bedriftskultur?

Du får et lynkurs i endringsledelse, og enda viktigere - innsikt i et moderne opplegg for å utvikle pressede ledere tids- og kostnadseffektivt i 6 endringssteg (basert på Kotter) & samspillende kommunikasjonsmetoder for å få folk med.

Steg 1_ BYGG FUNDAMENTET

Forstå, og bruk de 3 viktigste menneskelige driverne som påvirker alt vi gjøre.

Forankre endringen i strategisk retning og finn den kritiske årsaken for endringen bør skje.

Steg 2_SAMKJØR ENDRINGSTEAMET

- Samkjør endringsteamet, sikre at dere trekker i samme retning og spiller hverandre gode.

- Finn felles forståelse for hvor dere skal og hvordan endringen skal gjennomføres

 

Steg 3_STYRK GJENNOMSLAGSKRAFTEN

- Lag en kommunikajsonsplan:
Hvordan og når skal du og teamet formidle hovedbudskapet?  

- Finne den røde tråden og nå frem med hovedbudskapet.

""

Even Skistad, Lagerleder, Norgips
"Veldig bra at det er nettbasert. Man kan velge tiden selv, blir ikke trukket ut fra jobben, og lære i fred og ro. Videoene er informative, personlige, lettfattelige, og motiverende. Opplegget er en fin måte å utvikle (alle) ledere på for å fostre en løsningsorientert, endringsdyktig, og samhandlende bedriftskultur"

""

Hans Å. Skumlien, HR-sjef NOAH
«Det har gjort lederne godt å være med i ‘Få folk med!’ Det er en merkbar endring i adferd - vi merker større tydelighet og trygghet, og vi opplever at lederne i større grad ser verdien av å diskutere og få innspill fra andre. De har fått konkrete verktøy å henge utfordringene sine på som gjør at de raskt kan tenke alternative fremgangsmåter. Opplegget er bra; det er praktisk orientert og tilpasset den hverdagen man står i»

""

Frode Andersen, Manager Rack & Config. Operation Division, JOTRON
«Dette har vært et fantastisk lærerikt kurs som er lett å passe inn i en ellers travel hverdag. Sitter igjen med mye ny kunnskap jeg fikk brukt rett inn i min hverdag. Kan anbefalle leder på alle nivåer å ta dette kurset.»

Steg 4_FJERN HINDRE & BEGRENSNINGER

- Utfordre etablerte sannheter som holder dere tilbake. 

- Forutse og identifiser hindre på veien og planlegg hvordan fjerne og/eller reduse disse. 

Steg 5_STYRK FREMDRIFT & MOTIVASJON

- Styrk indre motivasjon

- Hold momentumet oppe! Feire små seire, sett større mål, utvid, inkludere flere, og gjenta hovedbudskapet.

Steg 6_FORANKRE ENDRINGEN

- Bruk en systematisk tilnærming til møter for å øke involvering, kreativitet, og forankring.

- Forankre endringen i beslutninger og prosesser

Webinaret begynner om

00

DAGER

00

TIMER

00

MINUTTER

00

SEKUNDER

WEBINAR for HR-ledere fre 23.mars kl 12.00-12.45

Du får mye verdifullt innhold: lynkurs i endringsledelse og inspirasjon til hvordan du kan utvikle ledere. Du kan stille spørsmål. Velkommen!

Close

Flott du blir med. Reserver din plass her: