#fåfolkmed

 

Lynkurs endringsledelse for ledere

 

Klikk her DISMISS MESSAGE

For ledere TORSDAG 22.mars kl 14.00-14.45

Lynkurs i endringsledelse. Mitt løfte er at du får mye verdifullt innhold i webinaret og minimalt av 'small talk'. Velkommen!

Er du HR-leder? Webinar fre 23.mars kl 12.00

Hvordan utvikle ledere tids- og kostnadsefffektivt, og fostre en samhandlende, endringsrask bedriftskultur?

Du får et lynkurs i 6 endringssteg & samspillende tips

Stegene (basert på Kotter) er basen i lederutviklingsprogrammet 'Få folk med!'

Steg 1_ BYGG FUNDAMENTET

Forstå de 3 viktigste menneskelige driverne som påvirker alt vi gjør.

Forankre endringen i strategisk retning og finn den kritiske årsaken for endringen bør skje.

Steg 2_SAMKJØR ENDRINGSTEAMET

- Samkjør endringsteamet, sikre at dere trekker i samme retning og spiller hverandre gode.

- Finn felles forståelse for hvor dere skal og hvordan endringen skal gjennomføres

 

Steg 3_STYRK GJENNOMSLAGSKRAFTEN

- Lag en kommunikajsonsplan:
Hvordan og når skal du og teamet formidle hovedbudskapet?  

- Finne den røde tråden og nå frem med hovedbudskapet.

""

Toril Roberg, Process manager, Noah AS
"Efwa er profesjonell og dyktig på det hun gjør. Jeg har benyttet henne som støtte i eget arbeid, og for å utvikle andre ledere i flere år. Hun hjelper den enkelte å sette seg mål, og bidrar til selvinnsikt og selvledelse. Hun jobber godt med team og øker den enkeltes forståelse av hvordan de selv påvirker teamsamarbeidet. Efwa er varm og omtenksom, og forsiktig i sin fremferd, og bygger tillit med de hun arbeider med. Jeg anbefaler henne på det varmeste!

""

Hans Å. Skumlien, HR-sjef NOAH
«Det har gjort lederne godt å være med i ‘Få folk med!’ Det er en merkbar endring i adferd - vi merker større tydelighet og trygghet, og vi opplever at lederne i større grad ser verdien av å diskutere og få innspill fra andre. De har fått konkrete verktøy å henge utfordringene sine på som gjør at de raskt kan tenke alternative fremgangsmåter. Opplegget er bra; det er praktisk orientert og tilpasset den hverdagen man står i»

""

Frode Andersen, Manager Rack & Config. Operation Division, JOTRON
«Dette har vært et fantastisk lærerikt kurs som er lett å passe inn i en ellers travel hverdag. Sitter igjen med mye ny kunnskap jeg fikk brukt rett inn i min hverdag. Kan anbefalle leder på alle nivåer å ta dette kurset.»

Steg 4_FJERN HINDRE & BEGRENSNINGER

- Utfordre etablerte sannheter som holder dere tilbake. 

- Forutse og identifiser hindre på veien og planlegg hvordan fjerne og/eller reduse disse. 

Steg 5_STYRK FREMDRIFT & MOTIVASJON

- Styrk indre motivasjon

- Hold momentumet oppe! Feire små seire, sett større mål, utvid, inkludere flere, og gjenta hovedbudskapet.

Steg 6_FORANKRE ENDRINGEN

- Bruk en systematisk tilnærming til møter for å øke involvering, kreativitet, og forankring.

- Forankre endringen i beslutninger og prosesser

For ledere TORSDAG 22.mars kl 14.00-14.45

Lynkurs i endringsledelse. Mitt løfte er at du får mye verdifullt innhold i webinaret og minimalt av 'small talk'. Velkommen!

Close

Flott du blir med. Reserver din plass her: