Vil du bli skikkelig god på å lede endringer?

Du er 6 ganger mer sannsynlig at du når dine mål dersom du kombinerer prorsjektledelse med endringsledelse. I dette unike programmet jobber du hands-on med ditt eget endringscase og utvikles steg for steg med hjelp av webinarer, korte videobaserte leksjoner, og øvelser. Programmett er nettbasert, interaktivt, og inspirerende. Du får mye coaching og support. Du blir tryggere i lederrollen og øker sjansene for å lykkes med endringer. Neste oppstart er 20. april 2018.

 

En av de viktigste lederferdighetene du kan lære deg nå og for fremtiden er endringsledelse.

Mer informasjon om programmet får du her!

Ledergruppen løfter blikket!

Hvordan styrke rask verdiskaping og strategisk gjennomføring? Her får ledergruppen løfte blikket fra hverdagens operasjoner. 3 inspirerende, og nyttige, halvdagssamlinger over et halvt års tid med lekser mellom. Teori og praksisbaserte innspill fra rutinerte og engasjerende programledere.

1. Tydeliggjør retning og konsept

Har vi tydelig og rett kurs? Hvorfor går vi på jobb? Hvorfor skal kundene kjøpe av oss?

Virksomhetens verdidrivere evalueres og tydeliggjøres for å styrke verdiskaping og konkurransekraft.

2. Samkjør organisasjonen med strategien

Hvordan optimere interne forutsetninger for å støtte rask gjennomføring av strategi og mål?

Virksomhetens organisatoriske plattform: ledelse, struktur, og kultur evalueres og samkjøres. 

3. Styrk gjennomføring og endringsledelse

Hvordan mobilisere ressurser i endringer og styrke gjennomføring? Hvordan fostre og leve verdier systematisk?

Praktiske, forskningsbaserte verktøy og metoder. 

'Løft blikket' er et nytt, spennende program i samarbeid med NHO som ledergruppene i 5 av Vestfolds dyktigste bedrifter: Jotron, Grans Bryggeri, Fosstech, Norgips, og Torp Lufthavn har gjennomført. Alle mente det var vel verdt tiden, og meget givende. Programledere: Lars Myren og Efwa Hagström.

KOMMUNIKSJONSMETODER som skaper verdier

Skikkelig god kommunikasjon mellom ansatte, ledere, kunder, og leverandører er A&O for å skape verdier i dag. Er du enig i det?

Mange tar for gitt at folk er gode på det. 
Ta ikke sjansen. Sørg for at dere har høy kvalitet på møter, diskusjoner, presentasjoner, og situasjoner som berører mennesker.

Løft kvaliteten på kommunikasjon og interaksjon. Lær disse 6  metodene.

Close

50% fullført

Få tre videoer på e-post

Lær 3 effektive metoder som hjelper deg som leder å få folk med.