VÅR METODIKK

- basert på prinsippet Slow Down to Speed Up

Et moderne, kraftfullt, velprøvd, og praktisk konsept

"Alle burde lære dette!" 

Det er en vanlig kommentar fra deltakere.

Slow Down to Speed Up metodene er basert på grunnleggende menneskelige mekanismer - og har en nesten magisk evne til å øke kvaliteten på dialoger og forbedre mellom-menneskelig interaktivitet.

Derfor passer den for alle ledd i en organisasjon - og bidrar til å få:

 • MODERNE LEDERGRUPPER som utnytter organisasjonens potensial.
 • COACHENDE LEDERE som 'empower' sine team og mobiliserer på tvers av siloer.
 • EFFEKTIVE TEAM som har god dynamikk, er selvgående, og jobber smartere.
 • ROBUSTE MEDARBEIDERE som jobber effektivt, samarbeider, og har overskudd til endring.
 • ENDRINGSDYKTIGE KULTURER som er lærende, proaktive, og samarbeidende.

'Slow Down to Speed Up' er en kraftfull, human, og fremtids-rettet metodikk som raskt skaper resultater og verdier.

Det er en moderne, praktisk måte å lede og jobbe på som støtter ledere og team til å: 

Redusere stress. Takle endringer og press. Forbedre relasjoner. Vinne hverdagskampene lettere. Løse kritiske situasjoner. Samarbeide på tvers med komplekse utfordringer. Akselerere strategiske must-wins og store endringer. Øke effektivitet. Få større kraft i lederrollen. Og håndtere komplekse situasjoner og krevende beslutningsprosesser.

Det gir resultater og gjør det mye mer morsomt å jobbe.

Noen av Einsteins innsikter, Maslows behovspyramide, hjerneforskning, og faktorer som øker læring og Return of Investment (McKinsey, 2017), er kjernen i vår 'Slow Down to Speed Up' metodikk og trening.

Når Human Intelligence styrkes - IQ (kognitiv), EQ (emosjonell), og CQ,  (kollaborativ) - vekkes vår iboende vilje og kraft. Det gir en dominoeffekt som øker verdiskapende adferd:     

Endringsvilje, mot, samarbeid, empati, engasjement, trivsel, nysgjerrighet, og selvtillit.

Folk tar action. Risiko minsker. Beslutningsprosesser går raskere. Effektivitet øker. Talent beholdes. Omkamper og endrings-motstand reduseres. Potensialet utnyttes.

Det er mitt løfte til deg. Hilsen Efwa

Kvaliteten på DIALOGER avgjør kvaliteten på SAMARBEID og ENDRINGER.

Våre metoder øker raskt kvaliteten på dialoger. Det øker tverrfaglig samarbeid, effektivitet, og trivsel. Gir mindre stress. Og større evne til å realisere forbedringsprosesser.

Det å kunne motivere hele organisasjonen, samarbeide godt på tvers, og stå i stadige endringer, er nøkkelfaktorer for å jobbe smartere, beholde talent, og levere raskt i komplekse, urolig tider.

Slow Down to Speed Up metodikken er ypperlig til det. 

Utnytte ressurser optimalt.

Kommunisere og samarbeide godt og effektivt på tvers. 

Få bedre flyt i jobbprosesser - jobbe smartere og mer harmonisk.

Øke tempo på realisering av strategiske must-wins.  

Redusere motstand og takle endring.

Hvorfor funker Slow Down to Speed Up? 

Metodikken sikrer grunnlag for: 

 • Kvalitet i tverr-faglige møter og forslag
 • Økt endringsevne- og robusthet
 • Konstruktive dialoger
 • Kompleks problemløsing
 • Omforente prioriteringer
 • Gode beslutninger
 • Akselererende endringsprosesser

VÅR GARANTI: Jobb smartere. Spar tid og krefter. Gjør en forskjell.

Kombinasjonen av 4 verktøy vi benytter for å øke læring og ROI

Kurs-APPEN som på en tids-effektiv motiverende måte styrker lederes viktigste suksessfaktor: evnen å motivere, påvirke, og mobilisere innsats.

✅ Steg-for-steg METODIKKEN som gir pågangsmot, akselererer fremdrift, mobiliserer på tvers - og sikrer gjennomføring.

✅ 1:1 COACHINGEN som løfter ditt lederskap, gir deg verdifull støtte i veivalg - og holder deg on-track på læringsreisen. 

✅ Live TRENINGENE som gir interaktive, svært nyttige, og motiverende kurs for teamet ditt (enten på Teams eller fysisk).

Mission:

To speed up leaders' and teams' ability to cope with change, work smarter, and create a better world.

Hei, jeg heter Efwa Hagström, er forfatter av 'Fremtidsrettet ledelse' og jobber som Executive Coach på tvers av industrier i Norge og Europa. 

Siden 2006 har jeg drevet Lederhjelpen (medlem av The United Nations Global Compact) - og legger sjelen min i å trene ledergrupper, ledere, team, og organisasjoner så effektivt som mulig.

Hvorfor? Jo, jeg brenner for å løfte mellom- menneskelig interaksjon slik at de kan jobbe smartere, gjennomføre tiltak raskere, og gjøre en forskjell i verden.

Derfor tilbyr jeg motiverende, effektive, og inter aktive workshops, coaching, prosess-veiledning, og ledertrening.

Einsteins berømte innsikter og Maslow behovs-pyramide er kjernen i Slow Down to Speed Up metodikken vi bruker. Det styrker Human Intelligence - og gir resultater!

Book en kostnadsfri rådgivnings-samtale

Slik jobber jeg:

 • For å øke ROI anbefaler jeg trening i prosess-form, over tid i ca 6-10 uker. 
 • Treningen blir fulgt opp - for eksempel med e-læring, eposter, videoer, coaching, og 'Follow Up-sessions'.
  --> Det sikrer læring, øker adferdsendring og ROI.
 • Språk: Norsk, svensk, engelsk, og tysk. 

Jeg bryr meg! Du er alltid velkommen å kontakte meg for å drøfte en situasjon du trenger støtte til å løse raskt.    Hilsen Efwa 

"ChatGPT har tatt verden med storm. Kunstig intelligens kan skrive artikler og svare på eksamensoppgaver. Hva skjer når denne teknologien blir enda bedre, og blir i stand til å svare både raskere og mer presist enn mennesket med riktig nyansert innhold?

Mange selskaper vil gå under, og nye vil blomstre. Boken "Fremtidsrettet ledelse" tar for seg hvorfor noen selskaper er svært endringsdyktige og hva som skal til for å lede i en hverdag som endrer seg i eksponentiell fart. Hvordan være klar for og lede i den hverdagen som er der i morgen?" - Hegnar Media

"Boken 'Fremtidsrettet ledelse' av Efwa Hagström gir deg en plattform for å starte diskusjonene og forbedre måten dere jobber på. En must-read for oss alle som setter pris på inspirasjon om hvordan vi kan strukturere virksomheten - og engasjere mennesker, så vi mestrer de store mulighetene fremover."

- Jon Erik Høgberg, COO ITERA Group

Bestill boken her