3D moderne ledelse gir rask endrings- og innovasjonsevne

Endrings- og innovasjonsevne er alfa og omega for å lykkes mente toppledelsen i én av Norges største high-tech virksomheter (Hagström, 2016). 

På spørsmålet hva de gjorde for å styrke organisasjonens endrings- og innovasjonsevne ble det derimot rimelig stille, nesten flaut, og de fleste begynte å prate om budsjettprosessen de var dyktige på.

Allikevel er dette én av Norges mest innovative virksomheter. Suksessen var bygget på forbedringsinnovasjon i siloer, som fungerer ypperlig i stabile markeder.

Utfordringen er at markedet - med inntog av digitalisering og eksponensiell teknologi, nå er dynamisk, disruptiv, og ustabil.

For å lykkes trengs tilsvarende ledelse og organisasjon. Vi beveger oss raskt fra en-dimensjonal hierarkisk (linje), top-down, in-out til 3D, dynamisk, down-up, out-in ledelse og organisasjon.

 

Matrise-organisasjonen er en to-dimensjonal mellomting, som uten rett forutsetninger og tiltak, kan gi store utfordringer og hindre ønskede fordeler.

3D organisasjoner er dynamiske og eksponensielle (ExOs). De takler endringer godt, evner å ha en tett kontakt med kundene, og viktig informasjon bringes ‘in-to-the-box’.

Det gjør rask, disruptiv, og eksponensiell verdiskaping mulig på en helt annen måte enn lineære organisasjoner evner. Typisk for ExOs er at de jobber med selvstyrende team, har tydelig retning på hvor de skal, og er motiverte av hvorfor de eksisterer (Ismail et al, 2014).

I den norske virksomheten nevnt over, jobbet ikke ledelsen bevisst med å styrke endrings- og innovasjonsevne. Strategisk retning var ‘samhandling på tvers’ for å integrere kunnskap og hente ut det fulle potensialet av kunnskap og erfaringer.

Men, siloer og KPIer motarbeidet strategien. Dynamiske, moderne lederferdigheter for å styrke samhandling på tvers og endrings- og innovasjonsevne ble ikke systematisk styrket basert på strategisk retning.

Når ledelse, struktur, og kultur er samkjørt med strategisk retning gir det mindre motstand.

Lineære organisasjoner, som var en suksessoppskrift før, går for tregt i en endringsrask, digitalisert verden. Her skapes verdier gjennom dynamisk samhandling. Det erfarte dessverre Nokia for seint (Vuori og Huy, 2016).

Alle ledere som jobber i dynamiske markeder både bør og kan styrke sine lederferdigheter for å lykkes lettere med endringsprosesser og rask verdiskaping.

 
Moderne ledere forstår at digitalisering og andre endringer skjer gjennom mennesker.
De må være med. Du trenger å hente frem deres beste, smarteste tanker, og ha minst mulig støy fra motstand, misforståelser og maktkamper.

Det gir større endrings- og innovasjonsevne, og hastigheten på gjennomføring øker.

Spør deg: Hvor fremtidsrettede er dine egne lederferdigheter? Hvordan styrker din virksomhet deg og organisasjonen for å møte fremtiden (som allerede er her)?

Jeg anbefaler at du selv tar ansvar og sikrer deg moderne lederferdigheter som hjelper deg lykkes. LETTERE. RASKERE. GØYERE.

Med beste hilsen,


Efwa Hagström
MSc Moderne ledelse- og organisasjoner
Lederhjelpen.no

PS. Visste du at noen enkle leder- og kommuniksjonsmetoder skiller seg ut og kan gjøre lederlivet ‘Lettere. Raskere. Gøyere.’?

3 av disse verdifulle metodene kan du lære deg (gratis) i et lynkurs. Få 3 videoer tilsendt direkte til Messenger - klikk her

Close

Book et uforpliktende møte med Efwa for å drøfte deres situasjon