‘Lederkurs virker ikke! Keiseren har ikke klær. Eller?

hr lederkurs lønnsomhet roi Oct 05, 2018

Keiseren har ikke klær..

'Lederkurs virker ikke. Ønsket adferdsendring uteblir’, sier den erfarne HR konserndirektøren på vårt møte i Oslo. Keiseren har ikke klær..

Wow! Har hun rett? I følge forskning ja. Det er snart vinter. Hvordan får vi på keiseren klær?

ROI på lederkurs er elendig[1]
Selv om ledertrening er inspirerende og faglig bra - hva skjer dagen(e) etterpå? Blir læringen brukt på jobb for å forbedre gjennomføring og resultater? Alt for ofte ikke. 

Ledere blir oppslukt av operative oppgaver og brannslukking  Mesteparten av læringen går i glemmeboken. 70-80% blir glemt uten repetisjon innen 24 timer og ønsket adferdsendring uteblir. Mesteparten av virksomheter tar seg ikke råd til ledercoaching for å implementere. Og den beste læringen skjer på arbeidsplassen[2]Det er sløsing av tid, penger, og ressurser

Lederkursindustrien er stor. Bare i USA spanderes 112 milliarder dollar hvert år på lederutvikling[3]. Men, på trass av at antall lederkurs er doblet siste 15 årene, daler tilliten til ledere [4], og lederkursene (innhold og konsept) går på auto-pilot.

«Alt for mange lederkurs mislykkes med å svare på spørsmålene: 1. Hva er det vi vil oppnå?’ og 2. Hvordan vil dette hjelpe oss å lykkes (øke konkurransekraft, strategisk gjennomføring, og lønnsomhet)?»

Etter rundt femten år som ledertrener på kryss av industrier, ble jeg lei av å se at 70-80% av innholdet i dagskursene ble glemt - fordi det ikke ble brukt i hverdagen. Lei av å se at lederne ikke fikk den hjelpen de trengte til å utvikle ønsket adferd (den hjelpen jeg så fungerte når jeg trente/coachet én-til-én). Jeg stilte noen spørsmål:

 1. Hvilken adferdstrening trenger ledere i dag og fremover for å lykkes?
  Med digitalisering øker behovet for raske endringer og jobbing i prosjekter. Så vi trenger ledere som evner å fostre samhandling på tvers, er løsningsorienterte i hverdagsutfordringer, dyktige på gjennomslagskraft, og får folk med seg i endringer og prosjekter. Det er ønsket adferd. 2. Hvordan går det å gjøre lederkurs mer tids- og kostnadseffektivt? Mål:

  - Unngå at lederne tas ut av sin jobb
  - Eliminere meg selv som trener så treningen blir rimeligere
  - Gi ledere rask tilgang på praktisk, forskningsbasert læring i hverdagssituasjoner og få til 'learning-by-doing'?
  - Gi ledere individuelle støtte for å øve og komme raskt videre med sine endringer/prosjekter

Etter mange måneders refleksjon kom jeg frem til et unikt konsept - som matchet alle kriterier og ønsker, og begynte produsere.

Det ble en spennende reise med valg av en teknologibasert plattform - som var intuitiv for ledere å bruke på PC og mobil, og lett for meg å produsere/tilpasse treningen i. 

Etter mange måneders jobbing spurte jeg mine nærmeste kunder:

‘Vil dere være med på et pilotprosjekt og ‘Få folk med i endringer!’ ?

 • Kurset går over 6 uker og lederne implementerer alt de lærer direkte inn i arbeidshverdagen
 • Lederne blir på jobb, kan studere de korte videoleksjonene når de selv ønsker, repetere så ofte de vil, og gjøre øvelsene
 • Lederne får raske tilbakemeldinger på øvelsene på epost.
 • Vi møtes på webinar én gang i uken og drøfter erfaringer
 • Lederne får individuell coaching hver uke for å sikre implementering, få ytterligere innspill, og hjelp til å løse sine utfordringer.

Fem modige bedrifter; Elopak, Jotron, Norgips, Pharmaq, og Noah sendte hver noen ledere til piloten. Alle ledere valgte en endringscase å øve seg på.

Det gikk over alle forventninger allerede i pilotfasen. Med gode tilbakemeldinger ble programmet enda bedre og nå er vi i full sving. Margrete Eiken, Quality manager på NOAH oppsummerer det veldig bra:

 «Kurskonseptet er utrolig smart. Læring, øving og veiledning hånd-i-hånd».

Kunne ikke sagt det bedre selv.

At dette er den mest effektive og morsomme måten å trene ledere på er utenom min tvil. Det har fortsatt sin sjarm og nytte å møtes på dagskurs, men dette er den nye hovedveien å gå.

Nå utvikler vi stadig nye kurs basert på samme opplegg og ‘Ny som leder’ og ‘Step up & Få folk med’ (for kvinnelige ledere) er allerede satt opp.

Det som går igjen for alle deltakere er at de blir mer trygge, fokuserte, og motiverte å lede seg selv og andre. Lederkurs som gir ønsket adferdsendring er resultatet. Så lederkurs virker igjen. Keiseren har fått klær.

Hva hun sa, den erfarne HR-direktøren? ‘Dette vil jeg prøve’. Så smilte vi begge to. Vil du prøve?

____________________________

[1] Kaiser and Curphy (2014), Consulting Psychology Journal: Practice and Research, and Avolio (2009) The Leadership Quarterly

[2] Filstad (2007), Handelshøyskolen BI

[3] Guardian et al (2014), McKinsey Quarterly

[4] Kaiser and Curphy (2014)

Om PROSESSVEILEDNING, LEDERCOACHING & EFFEKTIV LEDERUTVIKLING

Gå til forsiden
Close

Book et uforpliktende møte med Efwa for å drøfte deres situasjon