Hvordan kan ledergruppen løfte blikket og ruste seg for fremtiden?

Elon Musk sin rakett Falcon Heavy sprengte grenser for å ruste oss for fremtiden.

Å løfte blikket fra operasjonelle oppgaver og sikre at virksomhetens ‘rakett’ er på rett kurs er viktigere enn noensinne for ledergrupper. 3 enkle spørsmål hjelper til å gjøre nettopp det.

Det har ledergruppene i fem av NHOs medlemsbedrifter i Vestfold erfart. De var kloke og ydmyke nok til å forstå at selv om de er fremgangsrike nå, trenger de å jobbe proaktivt og utfordre etablerte sannheter. 

Det trenger enhver virksomhet gjøre av og til. En sånn prosess trenger, og bør ikke, ta mye tid - men være effektivt og motiverende.

I en miks av forskningsbaserte, motiverende innspill og påfølgende diskusjoner svarte de fem ledergruppene på 3 enkle, men grunnleggende spørsmål:  

  1. Har vi en fremtidsrettet, tydelig kommunisert forretningsmodell og kurs?
    Hvorfor går vi på jobb? Hvorfor skal kundene kjøpe av oss? Er vi enige i ledergruppen og kommuniserer vi det samme, tydelige budskapet?

  2. Er organisasjonsstruktur og ledelse samkjørt med strategien?
    Hvordan optimerer og samkjører vi vår organisatoriske plattform for å støtte rask gjennomføring av strategi og mål?

  3. Er gjennomførings- og endringsevnen stor nok for å gjennomføre strategien?
    Hvordan leder og mobiliserer vi ressurser for å gjennomføre endringsprosesser og prosjekter? Hvor dyktige er ledere egentlig på endringsledelse? Lykkes vi med viktige endringsprosjekter?

Hva er nå dine tanker etter du har lest dette? Tenker du at dette burde også vi utfordre oss på? Bra. Ikke vent. Spør heller ‘hvordan og når skal vi gjøre det?’

Velkommen å ta kontakt for å få innspill på hvordan dere får en effektiv og motiverende prosess. De fem ledergruppene var med i programmet ‘Løft blikket’ i samarbeid med NHO. Kanskje dere vil være med på neste runde av Løft blikket som begynner i juni?

Close

Book et uforpliktende møte med Efwa for å drøfte deres situasjon