Vær blant de 30% som lykkes med endringer!

 

Trigger DU endringsmotstand uten å være klar over det? Inspirerer du andre til å bli med i prosjektet?

Her får du en meget effektiv endringsmetode som hjelper deg.

'FRA – ER – SKAL'-metoden hjelper deg løfte andre raskt til din forståelse. Du finner raskt gode argumenter og andre forstår lettere hvorfor endringen er viktig og meningsfull:

  1. FRA: Fortell hvor dere kommer FRA (oppsummere viktige milepæler, hvordan konteksten var tidligere, hva dere er stolte av, minn om identitet, verdier, skryt av utfordringer dere har overvunnet og kommet dere gjennom sammen..)

  2. ER: Fortell hvor dere ER nå (hvordan er konteksten nå, beskriv nåværende utfordringer og konsekvensene du ser dersom dere ikke gjør noe, belys hvilke muligheter dere har..)

  3. SKAL: Fortell hvor dere SKAL i store trekk og hvordan det blir når dere er ferdige:
    hva blir bedre (lettere, raskere, mer samkjørt, sikrer arbeidsplasser)…beskriv hvorfor det er bedre der.., styrk tilliten at 'sammen klarer vi det, be om hjelp, og poengtere at alles bidrag er kritisk og velkomment for å lykkes...

Denne fortellingsrammen hjelper deg å finne gode argumenter og fortelle en story som skaper bevegelse og forståelse for hvorfor dere skal endre.

Så fortell dem hvor dere kommer FRA, ER nå, og hvor dere SKAL med respekt og engasjement. Hjelp dem å se mening og at dere er i stadig bevegelse. Til et bedre sted. Gjenta fortellingen ofte og fra forskjellige vinkler og ståsted. Sett deg i andres sko og finn argumenter derfra.

Tar du deg bryet med å gjøre dette får du folk med lettere, du blir bedre likt som leder, og resultatene vil komme raskere. I tillegg blir det gøyere for deg og alle andre! 

Beste hilsen


Efwa

PS. Likte du FRA-ER-SKAL- metoden og vil ha mer? Sjekk ut det innovative 6-ukers programmet Hi6 Project Supporter

Close

Book et uforpliktende møte med Efwa for å drøfte deres situasjon