5 ting de mest lønnsomme og endringsdyktige gjør

Forkortet versjon av artikkel publisert i Dagens Perspektiv 14.11.2016 av Efwa Hagström

Hva har 3M, Danaher, Google, OXY, og Ford Motor til felles (i tillegg til markedsverdi over $20 milliarder fra 2006 til 2011)?

De topper listen på verdens mest endringsdyktige og bærekraftige virksomheter*. Hva gjør de for å få det til?

De motstår rigiditetsfristelsen og tilpasser (ikke nedbemanner) kontinuerlig sin virksomhetsmodell til eksterne endringer. Endringskapasiteten baseres på evne å:

 1. Raskt reagere på ekstern endring
 2. Fasilitere raske eksperimenteringsprosesser
 3. Tilby
  - fleksibelt arbeidsmiljø
  - passende lederstil
  - silo-erstattende strukturer
 4. Bygge ekosystem forretningsmodeller
 5. Inlemme holistisk, langsiktig miljø/klima-tenk
  (Reeves et al, 2012)

 • De har gått vekk fra industritidens kost/produktivitets-orientering
 • Organisasjonen støtter kundefokusert intraprenørskap

Steg 1. Hva kan DU gjøre? Tenk gjennom: 

 1. Er vår strategiske retning tydelig?
 2. Er interne elementer samkjørte med hverandre?
 3. Støtter eller motarbeider de strategisk retning? 

Steg 2. Tenk videre gjennom:
a) hvordan toppleder teamet jobber

b) hvilken lederstil som fremmes

c) hvilken organisasjonsstruktur dere har

d) hvilken bedriftskultur dere dyrker

e) hva dere oppmuntrer (KPIer, lønn og belønning).

Disse bør være så samkjørte som det bare går for å øke strategisk gjennomføringskraft.

Eksempel: Dersom deres strategiske retning er å øke kompetansedeling og samhandling på tvers bør KPIene oppmuntre nettopp det og ikke til innovasjon i siloer. Ledere er virkelig dyktige på å fostre samhandling og så videre...

Les mer i artikkelen om 3D moderne ledelse og organisasjoner.

Med beste hilsen

Efwa Hagström

PS. Velkommen også til Lederhjelpens Facebookside! Her finner du flere tips og kan dele tanker og erfaring rundt ledelse. Du finner den her 

* Reeves et al. (2012)

Close

Book et uforpliktende møte med Efwa for å drøfte deres situasjon