Innovative egg?

innovasjon nokia påskeegg Apr 11, 2019

Hvorfor var ikke NOKIAs 'egg' innovative og konkurransedyktige nok?

Mange tenker at NOKIA ble overkjørt av Apple primært av tekniske årsaker. Men, hvorfor falt giganten egentlig? Utdrag fra min kommende bok 'Working smart together in the AI-era':

"It’s easy to think NOKIA was just overrun by Apple’s technology, innovatively combining computer features with a phone creating the first smart phone in 2007. But why? How could Nokia allow that to happen? The story of the hen or the egg comes to mind.

Research and history show how important it is that the human factor functions optimally.

In this story the hen came first. It seems NOKIA didn’t work smart together from 2005-2010. Research from Vuori and Huy (2016) show they primarily didn’t lose its market due to technology issues. The giant fell and was displaced because the hen (the organization), was ridden by destructive human inter-action causing an anti-innovative...

Les mer...

Case: How to free up time for innovation

Excerpt from upcoming book 'Working smart in the AI-era'

Imagine having 50-70 hours more time per month. What could your organization use it for? 

And what if your information flow became clearer and people around you more engaged as a bonus- that would be nice wouldn't it? That time and energy can be invested in innovative activities to catapult you into the future. 

Many leaders are absorbed by daily operations and fire-fighting - and therefore frustrated with not having enough time to innovate. If that resonates with you, there's good news.

Often, there's plenty of hidden time and blocked energy waiting to be released.

Here is an inspiring case from Kongsberg Norspace saving 50-70 working hours per month plus profiting from clearer information, better decisions, and increased engagement from just one ‘small’ change project.

The leader was part of our leadership-development program 'Make people join you' (#Få folk med) built on the...

Les mer...

7 punkter for å lage en kommunikasjonsplan og styrke gjennomføring av endringer

Endringssteg 3 (inngår lederutviklingsprogrammet ‘Få folk med’, basert på Kotter).

Hvordan styrke gjennomslagskraft og lage en kommunikasjonsplan? 

Hvorfor er det viktig å lage en god kommunikasjonsplan før du lanserer endringen?

En vanlig fallgruve er å tro at det er enkelt for andre å se verdien og formålet av endringen. Du har sannsynligvis forberedt deg over lenger tid og forstår det andre ikke vet noe om ennå. Behovet for kommunikasjon blir ofte undervurdert. Derfor får du nå noen utprøvde, forskningsbaserte tips på hvordan du lager en god kommunikasjonsplan som støtter gjennomføringen av endringen sammen med endringsteamet og styrker gjennomslagskraft.

Denne leksjonen er en av lengste i programmet, men gir deg utrolig gode verktøy og metoder som virker. Les gjerne gjennom flere ganger, ta notater, og bruk det du lærer på din endring. Jeg...

Les mer...

Why did Musk release the patents? To speed up the pace.

Is Musk crazy? No, very smart. The over-arching goal for Musk is not making more money but saving the Earth. Patents stifle progress hindering the acceleration of sustainable transport.

So, he aims to increase speed by applying an open-source philosophy and initiate an exponential growth curve. The world is now more interconnected than ever. Earth’s challenges are very complex. Complexity requires cross-collaboration. The digital elements and AI enable exponential development allowing 10X growth versus linear +10% growth.

Lines and individuals alone cannot cope with the complexity and speed of development any longer. We need cross-teams for that purpose. This is where it really becomes different from how we used to work in mechanistic lines and silos. Typically, we’re not trained for creating value through cross-collaboration. Expect untrained cross-teams to have different goals, perspectives, opinions, cognitive preferences, and experience. Expect that they...

Les mer...

Sluker matrisefallgruvene din energi unødvendig?


Har du kjent på frustrasjonen når du ikke får gjennomslag? Når folk blir ikke med deg og du ikke har autoritet å drive det igjennom? 

Eller på irritasjonen når makt- og interessekonflikter gjør at prosjekter og gode ideer stopper opp? Kanskje du er i en gråsone hvor ingen tar ansvar, eller det oppstår usikkerhet og misforståelser, eller mye dobbeltarbeid? Du er ikke alene - det er vanlig i matriseorganisasjoner.

For å skape større fleksibilitet, øke nærhet til kundene, øke innovasjon og samhandling, og evne å ta raskere beslutninger går mange virksomheter over fra 1-dimensjonelle linjer til å jobbe i en 2-dimensjonell matriseorganisasjon. Alt flere går helt over til 3-dimensjonelle strukturer med selvledende team. Trenden er å jobbe mer i nettverk med team og prosjekter for å skape resultater raskere.Det høres jo så riktig ut og...

Les mer...

Ignorerer du din sterkeste drivkraft for å lykkes i 2019?

Som leder havner du daglig i krevende situasjoner. Ofte er mange følelser i sving.

Å mestre din og andres emosjonelle energi er viktig fordi det kan ellers koste mye tid, fokus, og energi som istedet kan bli brukt for å lykkes. Her får du praktiske tips på hva du kan gjøre.


Følelser driver oss og kan være gull verdt
Følelser er menneskets primære drivkraft for å være innovativ, drive endringer, og gjennomføre strategiske mål. Frustrasjon, ja til og med latskap, kan være en fantastisk kilde til å bli kreativ og finne bra løsninger. Oppvaskmaskinen er sannsynligvis et sånt eksempel. Så når en kunde eller en medarbeider er irritert eller frustrert kan det være en fantastisk mulighet. Ignorere ikke vanskelige følelser bare for at det er slitsomt. De kan være gull verdt. 

Følelser kan også være en kilde til 'spilt...

Les mer...

‘Lederkurs virker ikke! Keiseren har ikke klær. Eller?

hr lederkurs lønnsomhet roi Oct 05, 2018

Keiseren har ikke klær..

'Lederkurs virker ikke. Ønsket adferdsendring uteblir’, sier den erfarne HR konserndirektøren på vårt møte i Oslo. Keiseren har ikke klær..

Wow! Har hun rett? I følge forskning ja. Det er snart vinter. Hvordan får vi på keiseren klær?

ROI på lederkurs er elendig[1]
Selv om ledertrening er inspirerende og faglig bra - hva skjer dagen(e) etterpå? Blir læringen brukt på jobb for å forbedre gjennomføring og resultater? Alt for ofte ikke. 

Ledere blir oppslukt av operative oppgaver og brannslukking  Mesteparten av læringen går i glemmeboken. 70-80% blir glemt uten repetisjon innen 24 timer og ønsket adferdsendring uteblir. Mesteparten av virksomheter tar seg ikke råd til ledercoaching for å implementere. Og den beste læringen skjer på arbeidsplassen[2]Det er sløsing av tid, penger, og...

Les mer...

Hvordan kan ledergruppen løfte blikket og ruste seg for fremtiden?

Elon Musk sin rakett Falcon Heavy sprengte grenser for å ruste oss for fremtiden.

Å løfte blikket fra operasjonelle oppgaver og sikre at virksomhetens ‘rakett’ er på rett kurs er viktigere enn noensinne for ledergrupper. 3 enkle spørsmål hjelper til å gjøre nettopp det.

Det har ledergruppene i fem av NHOs medlemsbedrifter i Vestfold erfart. De var kloke og ydmyke nok til å forstå at selv om de er fremgangsrike nå, trenger de å jobbe proaktivt og utfordre etablerte sannheter. 

Det trenger enhver virksomhet gjøre av og til. En sånn prosess trenger, og bør ikke, ta mye tid - men være effektivt og motiverende.

I en miks av forskningsbaserte, motiverende innspill og påfølgende diskusjoner svarte de fem ledergruppene på 3 enkle, men grunnleggende spørsmål:  

  1. Har vi en fremtidsrettet, tydelig kommunisert forretningsmodell og...
Les mer...

Hvordan skille oss fra roboter? Tanker om 2.0 lederutvikling..

Skrevet av Efwa Hagström, 10. desember 2017

Nyskapende. Samhandlende. Smart tenkende. Er det ferdigheter ledere trenger for å skille oss fra roboter og skape verdier? Du svarte 'ja'? Hva med løsningsorientert og god på å lede endringer? Ja igjen?

Da er du enig med World Economic Forum. Og 'soft skills' anses viktigere enn teknologiske ferdigheter for å gjennomføre digitale transformasjoner (Deloitte, 2016). 

Så, hvor effektivt trenes ledere i slike 'soft skills', eller i lederferdigheter generelt?

I følge studier globalt er svaret nedslående. Hvorfor?
Tradisjonell ledertrening (kurs) har generelt lav ROI - siden årtiender! I tillegg er 'soft skills' mer krevende å trene enn 'hard skills' (faglig kompetanse). Og kanskje det til nå ikke har vært så trendy og har blitt nedprioritert?

Det virker allikevel smart å brette opp ermene og trene opp 'soft skillsa'. Men, vent...

Les mer...

Forskning om topp 6 globale lederutfordringer, 'soft skills', og endringsevne (3 min video)

 

Hvor viktig er 'soft skills' for å lykkes med digital transformation? Hvilke er de vanligste 6 lederutfordringene (globalt)? Og hvor gode er vi på endringer?

Ønsker å dele litt forskning fra et seminar med 4 av Vestfolds dyktigste ledergrupper. Video opptaket er langt i fra bra, og selv var jeg slett ikke i beste form den dagen, men.. 

det kan gi deg viktig faglig påfyll og en vennlig dytt om å ta egne grep - eller for andre, å investere i soft skills. Det lønner seg og kan gi konkurransefortrinn.

Fortell meg gjerne om du vil ha mer faglig påfyll og refleksjoner - takk!

Beste hilsen, Efwa


PS. Hvis du vil lære soft skills / endringsledelse kan det være du vil bli med på et nytt, moderne lederutviklingsprogram som heter 'Få folk med'. Les mer her.

Les mer...
1 2
Close

Book et uforpliktende møte med Efwa for å drøfte deres situasjon