Slow Down to Speed Up metoden

Fast-track AGILITET, BÆREKRAFT & VEKST

I disruptive ChatGPT og AI-tider blir vinnerne de topplederne som proaktivt utnytter organisasjonens både tekniske og menneskelige potensial - for å unngå brannslukking, tilpasse seg, og realisere sin visjon.

Vi tilbyr et kraftfullt og velprøvd konsept som styrker Human Intelligence: Samarbeid på tvers, empati, kreativitet, og kritisk og strategisk tenking. Det er nøkkelen for å øke kunde- og medarbeider tilfredshet, tempo på beslutninger og endring, og måloppnåelse. Og gir mindre stress, brannslukking, og sløsing av tid, penger, og ressurser.

En moderne, mer bærekraftig måte å jobbe på.

Noen av kundene vi har tjent i Norge og Europa siden 2006

Det å kunne motivere og hente ut potensialet i HELE organisasjonen - samarbeide godt på tvers og mobilisere proaktiv forbedring, er nøkkelfaktorer for å slippe brannslukking, jobbe raskere, smartere, og mer bærekraftig, beholde talent, gjøre en forskjell, og levere i komplekse, disruptive tider.  

 
Nøkkelen for å utnytte det humane potensialet i organisasjon og team er høy score på EQ (emosjonell intelligens). 

Så når kun 1 av 5 ledere (Korn Ferry, 2021), scorer høyt på EQ er det alarmerende!

Det betyr unødvendig sløsing av tid, energi, penger, og ressurser. Og koster i form av forsinkede leveranser, brannslukking, stress, sykemeldinger, silo-mentalitet, ineffektive møter, omkamper, talenter som slutter, misfornøyde kunder...

Våre kurs hjelper deg å snu dette raskt ved hjelp av praktiske, enkle metoder som løfter EQ, agilitet - og øker tempo på strategisk og operasjonell gjennomføring på en bærekraftig måte.

Christian Omholt, COO Kongsberg Space Electronics: 

 "Jeg har lært at det er spesielt nyttig å få en god start. Når fundamentet vel var der, blomstret kollegene mine, og den endelige løsningen ble utmerket. 

Til oss utålmodige ledere: Slow down to speed up-metodene jeg lærte resulterte i modernisering, økt effektivitet og konkurranseevne.

Vi har spart 50–70 arbeidstimer for organisasjonen pr. måned. I tillegg nyter vi av klarere informasjon og bedre beslutninger - en verdi som kan være vanskelig å estimere, men tallene kan være veldig høye."

Hans Skumlien, HR-direktør NOAH Solutions AS:
"For å videreutvikle organisasjonens evne til å jobbe smartere, raskere, og mer bærekraftig har ti dyktige talenter (fag- og prosjektledere), utdannet seg i Slow Down to Speed Up metodikken. De har lært seg:

1. Proff endringsledelse og operasjonalisering av strategiske, komplekse endringer og moderniseringer.
2. Enkle grep som styrker selvledelse, overskudd, og mental kapasitet.
3. Metoder som øker emosjonell og human intelligens, samarbeid, og team effektivitet.

Resultatet er at vi samarbeider mer konstruktivt på tvers. Vi har identifisert og fått folk med på moderniseringstiltak.

Vi fostrer fremtidsrettet lederskap og en agil, løsningsorientert kultur i en oppadgående spiral. Anbefales varmt."

Ann Kristin Rotegård, Daglig leder VAR Healthcare, Cappelen Damm

"For å hente frem potensialet og jobbe agilt og smartere i vår matrise-organisasjon, engasjerte vi Efwa Hagström, Lederhjelpen.no

Vi har lært oss fire Slow Down to Speed Up-verktøy.

De hjelper oss å løfte vår kommunikasjon, samarbeide mer konstruktivt, og forstå hvordan vi kan jobbe smartere, slik at vi kan ekspandere internasjonalt, gjennomføre strategien raskere, og få bedre resultater."

Kjernen i vår 'Slow Down to Speed Up' metodikk bygger på noen av Einsteins innsikter, Maslows behovspyramide, og 4 faktorer som øker læring og ROI på trening (McKinsey, 2017).

Når Human Intelligence, både IQ (kognitiv), EQ (emosjonell), og CQ, (kollaborativ) styrkes, da henter vi frem det fulle potensialet i menneskene. Kvaliteten på dialoger øker, og vår iboende vilje og kraft vekkes.

Det gir en dominoeffekt som øker verdiskapende adferd:  Endringsvilje, mot, samarbeid, empati, engasjement, trivsel, nysgjerrighet, og selvtillit.

Folk tar action. Risiko minsker. Beslutningsprosesser går raskere. Effektivitet øker. Talent beholdes. Omkamper og endrings-motstand reduseres. Potensialet utnyttes.

Det gir resultater! Og er mitt løfte til deg. Hilsen Efwa

Vet du hvilke 2-3 kritiske ferdigheter dine ledere trenger å mestre NÅ for å støtte deres strategi og verdiskaping effektivt?

Dersom strategien og forretningsmodellen er basert på at dere skal samarbeide godt på tvers for å være konkurransedyktige, kan det være interessant å ta en prat med oss.

Kvaliteten på MENNESKELIG KOMMUNIKASJON og DIALOGER er avgjørende for kvaliteten på SAMARBEID og ENDRINGER - og for å hente ut potensialet både i teknologi, IT-infrastruktur, og menneskelig kompetanse.

Våre Slow Down to Speed Up metoder er ypperlige for å raskt øke kvaliteten på dialoger, slik at dere:

  • Utnytter ressurser optimalt.
  • Kommuniserer og samarbeider godt og effektivt på tvers. 
  • Får bedre flyt i jobbprosesser - jobber smartere og mer harmonisk.
  • Øker tempo på realisering av strategiske must-wins.  
  • Reduserer motstand og takler endring.

Høy KVALITET på DIALOGER er som en brekkstang. Det løfter raskt resultatene og skaper positive ringvirkninger.

 

"ChatGPT har tatt verden med storm. Hva skjer når denne teknologien blir i stand til å svare både raskere og mer presist enn mennesket med riktig nyansert innhold? 'Fremtidsrettet ledelse' tar for seg hvorfor noen selskaper er svært endringsdyktige og hva som skal til for å lede i en hverdag som endrer seg i eksponentiell fart. Hvordan være klar for og lede i den hverdagen som er der i morgen?" - Hegnar Media

"Boken 'Fremtidsrettet ledelse' av Efwa Hagström gir deg en plattform for å starte diskusjonene og forbedre måten dere jobber på. En must-read for oss alle som setter pris på inspirasjon om hvordan vi kan strukturere virksomheten - og engasjere mennesker, så vi mestrer de store mulighetene fremover."

- Jon Erik Høgberg, COO ITERA Group

Bestill boken her